โรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
สุกัญญา ชูศรีสิทธิ์
แอดมินโรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์

วันทนีย์ หินเมืองเก่า
โรงเรียนบ้านโนนเขวา
จุฬา ไหลหาโคตร
โรงเรียนบ้านน้ำพุหินลาด

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   ม.11ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
25 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2-3 ถึงป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.11 ต.หนองโพนงาม อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
4 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านทิกแล้ง สาขาห้วยหินลับวิทยาสรรค์ ,
5 Terre
ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2


สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านห้วยครั่ง
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านหลังเขา
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านใหม่
สพป.น่าน เขต 2

Powered By www.thaieducation.net