โรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
นางพรทิพย์ เหลยชัย
แอดมินโรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)

พวงพยอม วงษ์เพชร
โรงเรียนบ้านหนองงูเหลือม
สวิตตา ชาลีชัย
โรงเรียนบ้านซำมูลนาก

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   บ้านส้มกบ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
23 ไร่ 2 งาน 53 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ระดับอนุบาล - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านส้มกบ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
16 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านส้มกบ(รัฐราษฎร์บำรุง) ,
5 Terre
ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2


สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านแพงใหญ่
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนวัดจันทน์
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านช้างเชื่อ
สพป.พังงา

โรงเรียนคลองลากค้อน
สพป.ปทุมธานี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net