โรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์ หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
ชาณิดา กิติเมธีรัศม์
แอดมินโรงเรียนบ้านตลาดอุดมวิทย์