โรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์) หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
น้ำทิพย์ จุลละนันท์
แอดมินโรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)

สีรินทร ด้วงคำจันทร์
โรงเรียนบ้านหนองดินดำ
สมปอง ศรีกุดเลาะ
โรงเรียนสระโพนทอง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
13 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านนาไฮ(ประชาอุปถัมภ์)
5 Terre
ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2


สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านตาชี
สพป.ยะลา เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนวัดนากลางมิตรภาพที่ 163
สพป.พังงา

โรงเรียนร่วมมิตรวิทยา
สพป.หนองคาย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net