โรงเรียนบ้านหนองหิน หน้าหลัก หน้าสพป.กาญจนบุรี เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดกาญจนบุรี...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก
นภัสนันฐ์ เรืองกระจ่าง
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองหิน

เรณู ศรีธรรมรงค์
โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ
กาญจนา อรชร
โรงเรียนวัดนาพระยา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองหิน
สังกัด   สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ที่อยู่    ม.1 ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    ม.1 ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
6 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
15 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองหิน

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองหิน ,
5 Terre
ศศิพร ศรีแก้ว
แอดมินเขต สพป.กาญจนบุรี เขต 2


สพป.กาญจนบุรี เขต 1
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
สพป.กาญจนบุรี เขต 4

โรงเรียนบ้านห้วยตม
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดดอนรวบ
สพป.ชุมพร เขต 1

โรงเรียนมะค่าสามัคคี
สพป.นครราชสีมา เขต 7

Powered By www.thaieducation.net