รัชนีกร กิ่งไธสง
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองหิน

สมาชิกในเครือข่าย
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

5 Terre
วิจิตรา ภาคภูมิ
โรงเรียนบ้านท่ามะกา
5 Terre
โชติมา แสงศิริ
โรงเรียนวัดใหม่เจริญผล
5 Terre
นิชาภา วอนเพียร
โรงเรียนวัดท่าเรือ "อุตสาหะวิทยาคาร"
5 Terre
จตุพร เชยสาคร
โรงเรียนวัดหนองพันท้าว(พรประชาวิทยาคาร)
5 Terre
เสาวนีย์ พรมแดน
โรงเรียนวัดหนองพลับ

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองหิน
จำนวนนักเรียน (10 มิ.ย.)   0 คน
ขนาดโรงเรียน   
สังกัด   สพป.กาญจนบุรี เขต 2
ที่อยู่    ม.1 ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 71120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 1 งาน 56 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    ม.1 ตำบลเขาสามสิบหาบ อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
6 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2561

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองหิน

ภาพโรงเรียน

5 Terre
ศศิพร ศรีแก้ว
แอดมินเขต สพป.กาญจนบุรี เขต 2

ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
โรงเรียนบ้านคุยโพธิ์
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านในวัง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนมะค่าสามัคคี
สพป.นครราชสีมา เขต 7Powered By www.thaieducation.net