โรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร) หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยภูมิ เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยภูมิ...ชัยภูมิ เมืองผู้กล้า พญาแล
มณีวรรณ ลบบำรุง
แอดมินโรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)

อนุสรณ์ บุญประคม
โรงเรียนบ้านโนนดินแดง
ปิยะวรรณ พรมเดื่อ
โรงเรียนบ้านโจดพิทยาคาร

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2561

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)
สังกัด   สพป.ชัยภูมิ เขต 2
ที่อยู่   บ้านหญ้านาง ม.2 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
32 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล2ถึงป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.2 ต.บ้านเป้า อ.เกษตรสมบูรณ์ จ.ชัยภูมิ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
11 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหญ้านาง(ประชาวิทยาคาร)
5 Terre
ศุภลักษณ์ กอบการดี
แอดมินเขต สพป.ชัยภูมิ เขต 2


สพป.ชัยภูมิ เขต 1
สพป.ชัยภูมิ เขต 2
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านคลองเหนก
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านคึม
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

Powered By www.thaieducation.net