โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยนาท เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยนาท...หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา
นันทยา อาจหิรัญ
แอดมินโรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า

ศรีสุดา พิทักษ์หมู่
โรงเรียนวัดสระไม้แดง
ศุภาพิชญ์ เมืองพรหม
โรงเรียนวัดแหลมหว้า

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสุขเดือนห้า
สังกัด   สพป.ชัยนาท
ที่อยู่   ม.6 ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1ถึงป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.6ต.สุขเดือนห้า อ.เนินขาม จ.ชัยนาท
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
3 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า
5 Terre
วีนัส เปรมทอง
แอดมินเขต สพป.ชัยนาท


สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านบ่อผุด
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนวัดสาลวนาราม
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านใหม่
สพป.น่าน เขต 2

โรงเรียนบ้านฉนวน(ภูเขียว)
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

Powered By www.thaieducation.net