โรงเรียนวัดวังน้ำขาว หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยนาท เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยนาท...หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา
วสันต์ อ่อนธานี
แอดมินโรงเรียนวัดวังน้ำขาว

จรีรัตน์ ดนตรี
โรงเรียนอนุบาลเมืองชัยนาท
เกรียงไกร เลื่อนสกุล
โรงเรียนวัดงิ้ว (เรือไทยสงเคราะห์4)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดวังน้ำขาว
สังกัด   สพป.ชัยนาท
ที่อยู่   ม.3 ต.วังตะเคียน อ.หนองมะโมง จ.ชัยนาท
มีพื้นที่ทั้งหมด 
34 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   วัดวังน้ำขาว
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
16 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดวังน้ำขาว

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดวังน้ำขาว
5 Terre
วีนัส เปรมทอง
แอดมินเขต สพป.ชัยนาท


สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านทองหลาง
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านโคกระเหย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านหัวนาคำโนนสมบัติ
สพป.มหาสารคาม เขต 3

Powered By www.thaieducation.net