โรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง
จังหวัดกาญจนบุรี...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก
.
แอดมินโรงเรียนบ้านบนเขาแก่งเรียง

โรงเรียนบ้านทุ่งนานางหรอก
โรงเรียนบ้านหนองกลางพง
โรงเรียนบ้านพุน้ำเปรี้ยว
โรงเรียนบ้านนาสวน
โรงเรียนวัดพุน้อย

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบนเขาแก่งเรียง
สังกัด   สพป.กาญจนบุรี เขต 1
ที่อยู่   3/3ม.3ต.ท่ากระดานอ.ศรีสวัสดิ์จ.กาญจนบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 0 งาน 75 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   3/3ม.3ต.ท่ากระดาน อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ