โรงเรียนวัดคลองธรรม หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยนาท เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยนาท...หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา
วัฒนา นุ่มฟัก
แอดมินโรงเรียนวัดคลองธรรม

วรินทิพย์ ใจแสน
โรงเรียนบ้านวังคอไห(สงฆ์ประชาชนูทิศ)
พัชรี แซ่เล้า
โรงเรียนวัดวิจิตรรังสรรค์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดคลองธรรม
สังกัด   สพป.ชัยนาท
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 1 งาน 88 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อบ.1 - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   155 หมู่ 2 ต.วังไก่เถื่อน อ.หันคา จ.ชัยนาท 17130
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดคลองธรรม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดคลองธรรม
5 Terre
วีนัส เปรมทอง
แอดมินเขต สพป.ชัยนาท


สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านคลองเงิน
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านเขาน้อย
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านหินลาด
สพป.พังงา

โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

Powered By www.thaieducation.net