จังหวัดชัยนาท...หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา
วิทวัส บุญดิษ
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม
สมาชิกในเครือข่าย
สพป.ชัยนาท

5 Terre
นิภาพร อ่วมเดช
โรงเรียนรัฐเขื่อนพลเทพ่อุปถัมภ์
5 Terre
เพ็ชรินทร์ นาคสังข์
โรงเรียนไกรราษฎร์วิทยา

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองอ้ายสาม
จำนวนนักเรียน (10 มิ.ย.)   194 คน
ขนาดโรงเรียน   ขนาดกลาง
สังกัด   สพป.ชัยนาท
ที่อยู่   หมู่ 4 ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ประถมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ปกติ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม
 

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม

5 Terre
วีนัส เปรมทอง
แอดมินเขต สพป.ชัยนาท


สพป.ชัยนาท

ค่ายดนตรีจันทบุรี เล่าเรื่องเมืองจันท์
ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สพป.จันทบุรี เขต ๑ : ศูนย์ C1OC
16 มกราคม 2561 วันครูจันทบุรี
การแก้ปัญหาเด็กที่มีภาวะโภชนาการเกิน โรงเรียนโคกงามวิทยาคาร
คอย ณ บ้านทุ่งบก
โรงเรียนวัดคร้อพนัน
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนดอนสามง่ามผิว หงสวีณะอุปถัมภ์
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านห้วยสำราญ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2Powered By www.thaieducation.net