โรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยนาท เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยนาท...หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา
วิทวัส บุญดิษ
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม

อรุณ สุขรักษ์
โรงเรียนวัดโบสถ์ราษฎร์บำรุง
รดาณัฐ แสนสุทธิกานต์
โรงเรียนบ้านกะบกเตี้ย

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองอ้ายสาม
สังกัด   สพป.ชัยนาท
ที่อยู่   หมู่ 4 ตำบลไพรนกยูง อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ประถมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ปกติ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
14 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองอ้ายสาม
5 Terre
วีนัส เปรมทอง
แอดมินเขต สพป.ชัยนาท


สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง
สพป.เลย เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองแก
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านพอแดง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านปากหมาก
สพป.เลย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net