โรงเรียนวัดขุนซ่อง หน้าหลัก หน้าสพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเ
จิตรลดา บุญเฒ่า
แอดมินโรงเรียนวัดขุนซ่อง

มาลินี หมื่นไวย์
โรงเรียนบ้านวังไม้แดง
พิชญ์ชัญญา ศรีโพนทอง
โรงเรียนบ้านคลองครก

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดขุนซ่อง
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่อยู่   4 หมู่ที่ 3 บ้านบ้านขุนซ่อง ตำบล ขุนซ่อง อำเภอ แก่งหางแมว จังหวัด จันทบุรี 22000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 20 งาน 50 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ข้างวัด
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
29 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
9 คน
รวม 
41 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดขุนซ่อง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดขุนซ่อง 13.083711 , 101.940373
5 Terre
ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1


สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนบ้านหลังเขา
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนวัดโนนสะเดา
สพป.พิจิตร เขต 1

Powered By www.thaieducation.net