โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยนาท เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยนาท...หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา
ปราณี เอี้ยงปาน
แอดมินโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม

กันยา ภู่เปี่ยม
โรงเรียนวัดสังฆาราม(ปลื้มประชาสงเคราะห์)
นันทยา อาจหิรัญ
โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดราษฎร์ศรัทธาราม
สังกัด   สพป.ชัยนาท
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 0 งาน 69 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
9 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
14 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาราม ,
5 Terre
วีนัส เปรมทอง
แอดมินเขต สพป.ชัยนาท


สพป.ชัยนาท

โรงเรียน บ้านวังยาว
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนราษฎร์นุเคราะห์
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านห้วยปอ
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนบ้านขอนซุง
สพป.สุโขทัย เขต 2

Powered By www.thaieducation.net