โรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยนาท เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยนาท...หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา
กชนันท์ กลัดล้อม
แอดมินโรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม

ธัญญลักษณ์ แช่มรอด
โรงเรียน
น้ำทิพย์ นิวรณุสิต
โรงเรียนวัดกำแพง(สรรคบุรี)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดเทพรัตนวนาราม
สังกัด   สพป.ชัยนาท
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 1 งาน 76 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดเทพรัตนวนาราม ,
5 Terre
วีนัส เปรมทอง
แอดมินเขต สพป.ชัยนาท


สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนเมตตาจิตต
สพป.กาญจนบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านเนินขวาง
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนวัดอัมพาวาส
สพป.ชุมพร เขต 2

Powered By www.thaieducation.net