โรงเรียนวัดหนองน้อย หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยนาท เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยนาท...หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา
อริสา ทองศิริ
แอดมินโรงเรียนวัดหนองน้อย

น้ำทิพย์ นิวรณุสิต
โรงเรียนวัดกำแพง(สรรคบุรี)
จรัญญา เนตร์มะลิ
โรงเรียนวัดสมอ(วุฒาประชานุเคราะห์)

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดหนองน้อย
สังกัด   สพป.ชัยนาท
ที่อยู่   9
มีพื้นที่ทั้งหมด 
29 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
2 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
6 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดหนองน้อย

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดหนองน้อย
5 Terre
วีนัส เปรมทอง
แอดมินเขต สพป.ชัยนาท


สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านปางคอม
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านคลองเงิน
สพป.ระนอง

โรงเรียนวัดหนองบัว
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านท่าข้าม
สพป.เลย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net