โรงเรียนบ้านหนองแค หน้าหลัก หน้าสพป.ชัยนาท เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชัยนาท...หลวงปู่ศุขลือชา เขื่อนเจ้าพระยาลือชื่อ นามระบือสวนนก ส้มโอดกขาวแตงกวา
ไพบูรณ์ เย็นดี
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองแค

ศศิประภา พุ่มจำปา
โรงเรียนวัดวงเดือน
นันทยา อาจหิรัญ
โรงเรียนบ้านสุขเดือนห้า

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองแค
สังกัด   สพป.ชัยนาท
ที่อยู่   หมู่ 8 ตำบลนางลือ อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 1 งาน 15 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 8 ตำบลนางลือ อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
10 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองแค

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองแค
5 Terre
วีนัส เปรมทอง
แอดมินเขต สพป.ชัยนาท


สพป.ชัยนาท

โรงเรียนก้อนแก้วราษฎร์บำรุง
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนวัดดอนรวบ
สพป.ชุมพร เขต 1

โรงเรียนบ้านไผ่สีทอง
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนอุดมสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net