โรงเรียนบ้านคลองตาเพชร
จังหวัดชลบุรี...ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย
.
สุนาลี ยางาม
แอดมินโรงเรียนบ้านคลองตาเพชร

วันเฉลิม ภิรมย์ราช
โรงเรียนบ้านคลองยาง
สันทิฏฐ์ ปรีชารัตน์
โรงเรียนวัดนากระรอก(อรุณราษฎร์อุปถัมภ์)
วาสนา สุภาผล
โรงเรียนบ้านวังมะเดื่อ
วริยา ส่งเสริม
โรงเรียน บ้านเจ็ดเนิน
ณัฐชนา สุราชา
โรงเรียนบ้านแปลง(รามคำแหงอนุสรณ์ ๗)

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคลองตาเพชร
สังกัด   สพป.ชลบุรี เขต 2
ที่อยู่   63 หมู่ 3 ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 20270
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1 ถึง ม.3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   63 หมู่ 3 ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ