โรงเรียนวัดจรเข้เผือก หน้าหลัก หน้าสพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดกาญจนบุรี...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก
นัยนา เจียมอยู่
แอดมินโรงเรียนวัดจรเข้เผือก

จันทร์แรม จะรุมเครือ
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
จิตติมา เสมอตระกูล
โรงเรียนบ้านทับศิลา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดจรเข้เผือก
สังกัด   สพป.กาญจนบุรี เขต 1
ที่อยู่   ม.2 ต. จรเข้เผือก อ.ด่านมะขามเตี้ย .กาญจนบุรีจ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
17 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ม. 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   -
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
17 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดจรเข้เผือก

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดจรเข้เผือก ,
5 Terre
รพีพร สิงห์เจริญ
แอดมินเขต สพป.กาญจนบุรี เขต 1


สพป.กาญจนบุรี เขต 1
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
สพป.กาญจนบุรี เขต 4

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านนาสีสลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 59
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านป่าเตี้ย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนวัดกงตาก
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net