โรงเรียน บ้านเนินหลังเต่า หน้าหลัก หน้าสพป.ชลบุรี เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชลบุรี...ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย
พัชรี ทำเนาว์
แอดมินโรงเรียน บ้านเนินหลังเต่า

อวยพร นามพรม
โรงเรียน วัดเขาวนาพุทธาราม
ขวัญเรือน จรูญผล
โรงเรียนบ้านเขาสัตตพรหม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน    บ้านเนินหลังเต่า
สังกัด   สพป.ชลบุรี เขต 2
ที่อยู่   55/1 หมู่ 7 ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
มีพื้นที่ทั้งหมด 
59 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   55/1 หมู่ 7 ตำบลบ้านช้าง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียน บ้านเนินหลังเต่า

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียน บ้านเนินหลังเต่า
5 Terre
จีรนันท์ วิโรจน์ยิ่งยง
แอดมินเขต สพป.ชลบุรี เขต 2


สพป.ชลบุรี เขต 1
สพป.ชลบุรี เขต 2
สพป.ชลบุรี เขต 3

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนวัดอัมพาวาส
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนวัดนางพิมพ์
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

Powered By www.thaieducation.net