โรงเรียนวัดแก่งหางแมว หน้าหลัก หน้าสพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเ
อติภา บัวแก้ว@
แอดมินโรงเรียนวัดแก่งหางแมว

นวรัตน์ ล้อมวงค์
โรงเรียนวัดแขมหนู
อัจฉรา เจนการ
โรงเรียนวัดโขมง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดแก่งหางแมว
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่อยู่   3/1 ม.22 ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
16 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 -ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ต.แก่งหางแมว อ.แก่งหางแมว จ.จันทบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
17 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดแก่งหางแมว

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดแก่งหางแมว
5 Terre
ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1


สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านทุ่มฝาง
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านหินฮาว
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2

โรงเรียนบ้านโคกกี่
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนวัดปากดงท่าศาล
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

Powered By www.thaieducation.net