โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ หน้าหลัก หน้าสพป.ขอนแก่น เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
วนิชชา ศรีพุทธ
แอดมินโรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์

จุฬารัตน์ คำโม
โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์
วิษณุกร เชื้อสีดา
โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 2
ที่อยู่   หมู่ที่ 4 บ้านโนนคูณ ตำบลท่าศาลา อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น 40160
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ ,
5 Terre
นิรมล เสมอหน้า
แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 2


สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร)
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านหนองคูขาด
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนบ้านปลาขาว
สพป.มหาสารคาม เขต 2

Powered By www.thaieducation.net