โรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง หน้าหลัก หน้าสพป.กาญจนบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดกาญจนบุรี...แคว้นโบราณ ด่านเจดีย์ มณีเมืองกาญจน์ สะพานข้ามแม่น้ำแคว แหล่งแร่น้ำตก
กรรณิกา คิ้ววิลัย
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง

ก้อนเพชร ชัยชญา
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 103 (บ้านหนองผู้เฒ่า)
สุนิสา จารุจารีต
โรงเรียนบ้านพุเลียบ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองตาบ่ง
สังกัด   สพป.กาญจนบุรี เขต 1
ที่อยู่   99 หมู่ที่ 4 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   99 หมู่ที่ 4 ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
2 คน
รวม 
10 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหนองตาบ่ง
5 Terre
รพีพร สิงห์เจริญ
แอดมินเขต สพป.กาญจนบุรี เขต 1


สพป.กาญจนบุรี เขต 1
สพป.กาญจนบุรี เขต 2
สพป.กาญจนบุรี เขต 3
สพป.กาญจนบุรี เขต 4

โรงเรียนบ้านคำสำราญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านฝาง
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านป่าปอ
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net