โรงเรียน บ้านเนินถาวร หน้าหลัก หน้าสพป.ชลบุรี เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดชลบุรี...ทะเลงาม ข้าวหลามอร่อย อ้อยหวาน จักสานดี ประเพณีวิ่งควาย
พัชรินทร์ บุญรอด
แอดมินโรงเรียน บ้านเนินถาวร

แว่นแก้ว สร้อยสำลี
โรงเรียน วัดใหม่ท่าโพธิ์
ชมภูนุช สุภาผล
โรงเรียน บ้านห้วยตากด้าย

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน    บ้านเนินถาวร
สังกัด   สพป.ชลบุรี เขต 2
ที่อยู่   ต.บางนาง อ.พานทอง จ.ชลบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 2 งาน 86 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ตำบลบางนาง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
6 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
13 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียน บ้านเนินถาวร

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียน บ้านเนินถาวร ,
5 Terre
จีรนันท์ วิโรจน์ยิ่งยง
แอดมินเขต สพป.ชลบุรี เขต 2


สพป.ชลบุรี เขต 1
สพป.ชลบุรี เขต 2
สพป.ชลบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านทุ่งพระ
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านโนนแคน
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนบ้านเขาทอง
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านโคกล่ามวิทยา
สพป.มหาสารคาม เขต 2

Powered By www.thaieducation.net