โรงเรียนวัดบางตลาด
จังหวัดฉะเชิงเทรา...แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป
.
แอดมินโรงเรียนวัดบางตลาด

โรงเรียนวัดสนามช้าง
โรงเรียนบ้านหนองสทิต
โรงเรียนวัดหัวสำโรง
โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน
โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดบางตลาด
สังกัด   สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ที่อยู่   4/2 หมู่ 6 ต.บางตลาด อ.คลองเขื่อน จ.ฉะเชิงเทรา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
3 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ต.บางตลาด
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ