โรงเรียนบ้านคลองอุดม หน้าหลัก หน้าสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดฉะเชิงเทรา...แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป
อภิญญา ทิพย์โภชน์
แอดมินโรงเรียนบ้านคลองอุดม

ศศิอาภา สายยศ
โรงเรียนวัดดอนท่านา
สุปรียา เพ็งเจริญ
โรงเรียนหนองปรือประชาสรรค์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านคลองอุดม
สังกัด   สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ที่อยู่   88 ม.4 ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 24160
มีพื้นที่ทั้งหมด 
12 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน    อนุบาล - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านคลองอุดม ต.ทุ่งพระยา อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
2 คน
จำนวนข้าราชการครู 
17 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
23 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านคลองอุดม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านคลองอุดม ,
5 Terre
หทัยกาญจน์ ส่องแสงจันทร์
แอดมินเขต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2


สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนปางกุ่มวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนวัดหนองน้อย
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนวัดเทพนิมิตวนาราม
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านสำโรง
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

Powered By www.thaieducation.net