โรงเรียนวัดสะแกงาม หน้าหลัก หน้าสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดฉะเชิงเทรา...แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป
ณัชชาพร ทองดี
แอดมินโรงเรียนวัดสะแกงาม

จิราภรณ์ ตันเต็ง
โรงเรียนวัดแหลมเขาจันทร์
รักชนก รุ่มเจริญ
โรงเรียนวัดแปลงยาว

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดสะแกงาม
สังกัด   สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ที่อยู่   51 หมู่ 8 ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
4 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1 - ชั้นป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   51 หมู่ 8 ตำบลดงน้อย อำเภอราชสาส์น จังหวัดฉะเชิงเทรา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
6 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดสะแกงาม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดสะแกงาม ,
5 Terre
หทัยกาญจน์ ส่องแสงจันทร์
แอดมินเขต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2


สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านม่วง(หนองหาน)
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านกุดประทาย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านหนองบัว(ศรีนคร)
สพป.สุโขทัย เขต 2

Powered By www.thaieducation.net