โรงเรียนวัดหนองปาตอง หน้าหลัก หน้าสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดฉะเชิงเทรา...แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป
พัชนี พงษ์สุภา
แอดมินโรงเรียนวัดหนองปาตอง

ณัฏฐณิชา ประวันนัง
โรงเรียนวัดเทพพนาราม
เพ็ญจันทร์ เกตุสวัสดิ์
โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดหนองปาตอง
สังกัด   สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ที่อยู่   144/1 หมู่ 12 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
6 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาลศึกษา - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   144/1 หมู่ 12 ต.หนองยาว อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
6 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดหนองปาตอง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดหนองปาตอง ,
5 Terre
หทัยกาญจน์ ส่องแสงจันทร์
แอดมินเขต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2


สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านหนองสรวง
สพป.นครราชสีมา เขต 5

โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านขอนแป้น
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

Powered By www.thaieducation.net