โรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัยเขต) หน้าหลัก หน้าสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดฉะเชิงเทรา...แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป
วันเพ็ญ พึ่งเกษม
แอดมินโรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัยเขต)

คุณัญญา ถะเกิงสุข
โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
วิมล มงคล
โรงเรียนวัดคลองเขื่อน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านห้วยหิน(สนามชัยเขต)
สังกัด   สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2
ที่อยู่   194หมู่ 1 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ชั้นอนุบาล 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
19 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัยเขต)

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านห้วยหิน(สนามชัยเขต) ,
5 Terre
หทัยกาญจน์ ส่องแสงจันทร์
แอดมินเขต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2


สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนวัดราษฎร์อุปถัมภ์
สพป.พังงา

โรงเรียนวัดคลองธรรม
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนวัดหนองไม้เหลือง (ธรรมโชติประชาธร)
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านคอแลน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net