โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 หน้าหลัก หน้าสพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเ
โอภาส ผดุงเวียง
แอดมินโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14

แสงสุรี ฮวนชาตรี
โรงเรียนบ้านเนินดินแดง
สุภรณี คารวะวิวัฒน์กุล
โรงเรียนวัดเขาวงกต

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ไทยรัฐวิทยา 14
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่อยู่   48/4 ม.1 ต.สองพี่น้อง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี 22120
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 1 งาน -1 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.2 - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ถ.สุขุมวิท อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
5 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14
5 Terre
ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1


สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านค้อ
สพป.มหาสารคาม เขต 3

โรงเรียนวัดทับผึ้งน้อย
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนบ้านสองคอน
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านหนองสรวง
สพป.นครราชสีมา เขต 5

Powered By www.thaieducation.net