โรงเรียนสกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล)
จังหวัดฉะเชิงเทรา...แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป
.
แอดมินโรงเรียนสกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล)

โรงเรียนประกอบราษฎร์บำรุง
โรงเรียนวัดอรัญญิการาม
โรงเรียนวัดดอนสีนนท์(พายราษฎร์บำรุง)
โรงเรียนวัดหนองกระสังสามัคคี
โรงเรียนวัดสนามจันทร์

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   สกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล)
สังกัด   สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ที่อยู่   ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
14 ไร่ 2 งาน 84 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลชั้นปีที่ 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   132 หมู่5 ต.หอมศีล อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา 24180
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
7 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

การรายงานข้อมูลภาวะทุพโภชนาการ

ปีการศึกษา
10 มิ.ย. 30 ก.ย. 10 พ.ย. 30 มี.ค.
2561
2562
2563

= ตรวจแล้ว , = รอการตรวจ , = ยังไม่รายงาน

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2560
การรายงานผลการดำเนินงาน 4 โครงการ
โครงการอาหารกลางวัน
ในโรงเรียนประถมศึกษา
โครงการ
อาหารเสริม(นม)โรงเรียน
โครงการส่งเสริมผลผลิต
เพื่ออาหารนักเรียนในโรงเรียน
(เฉพาะโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณ 2560)
...
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2561
2.  ปีงบประมาณ 2562
3.  ปีงบประมาณ 2562
1.  ปีงบประมาณ 2560
 


ข้อมูลภาวะทุพโภชนาการระดับ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 & ระดับประเทศ
ปีการศึกษา ความสำเร็จ 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค. เปรียบเทียบข้อมูล ดูการส่งงาน(เขต) 10มิย. 30กย. 10พย. 30มีค.
2561
เช็คการส่งงาน
2562
เช็คการส่งงาน
2563
เช็คการส่งงาน

พิกัดโรงเรียน สกัด๔๐ (กิตตินาคประชานุกูล) 13.508967 , 100.924068

ภาพโรงเรียน

 


แอดมินเขต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนบ้านทรายทอง
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง)
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านบางสองรา
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านนาเปอะ
สพป.พิษณุโลก เขต 3


Powered By www.thaieducation.net