โรงเรียนบึงเทพยา หน้าหลัก หน้าสพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดฉะเชิงเทรา...แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป
นภาภรณ์ พิมสอน
แอดมินโรงเรียนบึงเทพยา

ปานปิติ ปรัสพันธ์
โรงเรียนสุเหร่าคลอง 18
จริยา หิรัญวงษ์
โรงเรียนวัดชนะสงสาร

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บึงเทพยา
สังกัด   สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ที่อยู่   หมู่ 11 ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 2 งาน 90 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 11 ต.บางน้ำเปรี้ยว อ.บางน้ำเปรี้ยว จ.ฉะเชิงเทรา
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบึงเทพยา

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบึงเทพยา
5 Terre
เสาวรส สร้อยทอง
แอดมินเขต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1


สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

โรงเรียนคลองพระอุดม
สพป.ปทุมธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านคลองเหนก
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านนอกนา
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านไทรโยง
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

Powered By www.thaieducation.net