โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา...แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป
.
แอดมินโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุงศักดิ์

โรงเรียนสุเหร่าใหม่ปากคลอง 17
โรงเรียนวัดไชยธารา
โรงเรียนวัดเทพราช
โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
โรงเรียนวัดบางไทร

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดราษฎร์บำรุงศักดิ์
สังกัด   สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ที่อยู่   
มีพื้นที่ทั้งหมด 
0 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
0 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ