โรงเรียนบ้านบางแก้ว
จังหวัดฉะเชิงเทรา...แม่น้ำบางปะกงแหล่งชีวิต พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร พระยาศรีสุนทรปราชญ์ภาษาไทย อ่างฤๅไนป
.
แอดมินโรงเรียนบ้านบางแก้ว

โรงเรียนวัดสามกอ (วิรุฬห์ราษฎร์อุปถัมภ์)
โรงเรียนสุเหร่าปากคลอง 20
โรงเรียนสุเหร่าคู้
โรงเรียนวัดดอนทอง
โรงเรียนวัดเที่ยงพิมลมุข

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบางแก้ว
สังกัด   สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1
ที่อยู่   11/2 ม.4 ต.บางแก้ว อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา 24000
มีพื้นที่ทั้งหมด 
5 ไร่ 2 งาน 40 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ