โรงเรียนบ้านหัวภู หน้าหลัก หน้าสพป.ขอนแก่น เขต 5 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
ปาณิศา คล้ายสงคราม
แอดมินโรงเรียนบ้านหัวภู

พิกุลทอง เกษอินทร์
โรงเรียนหนองโพนนาหม่อ
ปราณี ธรรมมา
โรงเรียนดินดำวังชัยวิทยา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหัวภู
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 5
ที่อยู่   หมู่ 3 บ้านหัวภู ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น
มีพื้นที่ทั้งหมด 
8 ไร่ 0 งาน 300 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2 - ประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 3 บ้านหัวภู ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
0 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
2 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
5 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหัวภู

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหัวภู ,
5 Terre
กฤษณา วงษ์ทรงยศ
แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 5


สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนบ้านโคกระเหย
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2

โรงเรียนหัวหาดวิทยา
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านท่าปากแหว่ง
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านไร่ทาม
สพป.เลย เขต 1

Powered By www.thaieducation.net