โรงเรียนบ้านเขาวง หน้าหลัก หน้าสพป.ขอนแก่น เขต 5 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก
วุฒิพงษ์ ศรีจันทรา
แอดมินโรงเรียนบ้านเขาวง

อินทนินทร์ เจริญคุณ
โรงเรียนบ้านป่ากล้วย
นิตยา หล้าคูณ
โรงเรียนบ้านคำใหญ่

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านเขาวง
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 5
ที่อยู่   25 หมู่ 5 บ้านเขาวง ต.วางสาย อ.ภูผาม่าน
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   25 หมู่ 5 บ้านเขาวง ต.วางสาย อ.ภูผาม่าน
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
0 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
6 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านเขาวง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านเขาวง
5 Terre
กฤษณา วงษ์ทรงยศ
แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 5


สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนวัดพระธาตุบังพวน
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนเพียงหลวง 18
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองแก
สพป.มหาสารคาม เขต 2

Powered By www.thaieducation.net