โรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ หน้าหลัก หน้าสพป.ขอนแก่น เขต 5 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
สุภาวดี โฮชิน
แอดมินโรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์

อุราพร ปาสาทัง
โรงเรียนบ้านหนองทุ่มประชาสรรค์
ศิริลักษณ์ ลาสอน
โรงเรียนหนองกระบือวิทยาคม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหินร่องโนนสวรรค์
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 5
ที่อยู่   หมู่ ๙ บ้านหินร่องโนนสวรรค์ ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น ๔๐๑๕๐
มีพื้นที่ทั้งหมด 
1 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.๑-ม.๓
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ ๙ บ้านหินร่องโนนสวรรค์ ต.เมืองเก่าพัฒนา อ.เวียงเก่า จ.ขอนแก่น ๔๐๑๕๐
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
14 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
18 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านหินร่องโนนสวรรค์ ,
5 Terre
กฤษณา วงษ์ทรงยศ
แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 5


สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนวัดโป่งมงคล
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านตรอย
สพป.ศรีสะเกษ เขต 3

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย)
สพป.สกลนคร เขต 3

Powered By www.thaieducation.net