โรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา หน้าหลัก หน้าสพป.ขอนแก่น เขต 5 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
สุกัญญา สิทธิ์น้อย
แอดมินโรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา

ธนพล มากแสงสิริ
โรงเรียนบ้านยางคำ
น้ำทิพย์ สิงห์สกล
โรงเรียนบ้านเหล่าประชานุเคราะห์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   โนนอุดมสะอาดวิทยา
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 5
ที่อยู่    บ้านโนนสว่าง เลขที่ 130 หมู่ 10 ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น 40150
มีพื้นที่ทั้งหมด 
17 ไร่ 1 งาน 66 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน    อนุบาล- มัธยมศึกษาปีที่ 3
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    บ้านโนนสว่าง ตำบลนาหว้า อำเภอภูเวียง จังหวัดขอนแก่น
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
15 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
18 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนโนนอุดมสะอาดวิทยา
5 Terre
กฤษณา วงษ์ทรงยศ
แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 5


สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนบ้านบางสองรา
สพป.ระนอง

โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านอุ่มจาน
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1

โรงเรียนบ้านป่าพอก
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net