โรงเรียนวัดรำพัน หน้าหลัก หน้าสพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเ
กัญญาภัค เสมานู
แอดมินโรงเรียนวัดรำพัน

สุภรณี คารวะวิวัฒน์กุล
โรงเรียนวัดเขาวงกต
ปทิตตา โสมล
โรงเรียนบ้านชำโสม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   วัดรำพัน
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่อยู่   1/1 หมู่ 5 ตำบล รำพัน อำเภอ ท่าใหม่ จังหวัด จันทบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 0 งาน 62 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนต้น
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   พื้นที่ปกติ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
13 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
18 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนวัดรำพัน

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนวัดรำพัน
5 Terre
ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1


สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนอนุบาลภูกามยาว
สพป.พะเยา เขต 1

โรงเรียนวัดไผ่โพธิ์ทอง
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร)
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนวัดบ่อแร่(วิจิตราษฎร์บำรุง)
สพป.ชัยนาท

Powered By www.thaieducation.net