โรงเรียนบ้านหนองโก
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
.
แอดมินโรงเรียนบ้านหนองโก

โรงเรียนบ้านวังขอนแดง
โรงเรียนบ้านนาคำน้อย
โรงเรียนบ้านโนนสำราญ
โรงเรียนบ้านร่องแซง
โรงเรียนบ้านกุดกว้าง

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านหนองโก
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 5
ที่อยู่   หมู่ 2 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
มีพื้นที่ทั้งหมด 
18 ไร่ 3 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่ 2 ต.หนองแดง อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ