โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม หน้าหลัก หน้าสพป.ขอนแก่น เขต 5 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
ดลพร วรรณพันธ์
แอดมินโรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม

อุมาพร สมพันธ์
โรงเรียนบ้านโนนหนองแวง
จันทร์สุดา หล้าคำภา
โรงเรียนบ้านโนนหว้านไฟประชาสรรค์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 5
ที่อยู่   บ้านโนนทองหลาง หมู่ 7 ต.สีชมพู อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 1- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านโนนทองหลาง
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
4 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
8 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านโนนทองหลางโนนไผ่งาม
5 Terre
กฤษณา วงษ์ทรงยศ
แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 5


สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนวัดดอนตะไล้
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา96(ชุมชนบ้านธาตุ)
สพป.เลย เขต 1

โรงเรียนวัดวังน้ำขาว
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านแหลมยางนา
สพป.ชุมพร เขต 2

Powered By www.thaieducation.net