โรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ หน้าหลัก หน้าสพป.ขอนแก่น เขต 5 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
สาวิตรี สอนบุญทอง
แอดมินโรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ

นฤมล พินิจลึก
โรงเรียนบ้านท่าช้าง
พงษ์พิพัฒน์ ศรีสว่าง
โรงเรียนหนองไฮประชารัฐ

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 5
ที่อยู่   หมู่9 ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 3 งาน 42 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.2-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   หมู่9 ต.ศรีสุข อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
15 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านโคกกุงหินลาดโคกเจริญ ,
5 Terre
กฤษณา วงษ์ทรงยศ
แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 5


สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนบ้านโนนเขืองจงเจริญ
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนหาดคำบอนวัฒนา
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ
สพป.พิจิตร เขต 1

โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2

Powered By www.thaieducation.net