โรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่ หน้าหลัก หน้าสพป.ขอนแก่น เขต 5 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
พิศมัย หล้าเวียง
แอดมินโรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่

อุไรรัตน์ ศรีพรหม
โรงเรียนบ้านหัวบึงสว่าง
ปาณิศา คล้ายสงคราม
โรงเรียนบ้านหัวภู

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านบุ่งเม่นหนองดู่
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 5
ที่อยู่   ม.8
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 0 งาน 68 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1- ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านหนองดู่
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
12 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านบุ่งเม่นหนองดู่
5 Terre
กฤษณา วงษ์ทรงยศ
แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 5


สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนบ้านวังยายมาก
สพป.สุโขทัย เขต 2

โรงเรียนบ้านโป่งคอม
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด
สพป.ลำปาง เขต 2

Powered By www.thaieducation.net