โรงเรียนบ้านโนนงาม หน้าหลัก หน้าสพป.ขอนแก่น เขต 5 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
ภัทรทรารัตน์ น้อยคอนสาร
แอดมินโรงเรียนบ้านโนนงาม

มณีวรรณ์ ลาพาพันธ์
โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง
พรสวรรค์ ป้อมสุวรรณ
โรงเรียนอนุบาลสีชมพู

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโนนงาม
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 5
ที่อยู่   ม.3 ต.ภูห่าน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 0 งาน 13 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านโนนงาม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านโนนงาม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านโนนงาม ,
5 Terre
กฤษณา วงษ์ทรงยศ
แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 5


สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนบ้านนาสามัคคี
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนหินโงมวิทยา
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนอนุบาลสุราษฎร์ธานี
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองคลองหัวขัว
สพป.มหาสารคาม เขต 3

Powered By www.thaieducation.net