โรงเรียนบ้านโนนงาม หน้าหลัก หน้าสพป.ขอนแก่น เขต 5 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก
ภัทรทรารัตน์ น้อยคอนสาร
แอดมินโรงเรียนบ้านโนนงาม

เจศร สีนามบุรี
โรงเรียนบ้านซำจำปา
พรสุรีย์ หล้าบุญ
โรงเรียนบ้านขามป้อม

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านโนนงาม
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 5
ที่อยู่   ม.3 ต.ภูห่าน อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น
มีพื้นที่ทั้งหมด 
11 ไร่ 0 งาน 13 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อ.1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านโนนงาม
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านโนนงาม

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านโนนงาม
5 Terre
กฤษณา วงษ์ทรงยศ
แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 5


สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนวัดจันทน์
สพป.ชัยนาท

โรงเรียนบ้านหนองแก
สพป.มหาสารคาม เขต 2

โรงเรียนปางกุ่มวิทยา
สพป.ลำปาง เขต 2

โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม
สพป.สกลนคร เขต 3

Powered By www.thaieducation.net