โรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ หน้าหลัก หน้าสพป.ขอนแก่น เขต 5 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
ภวิษย์พร พิมพ์สุวรรณ
แอดมินโรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ

อุราพร อาจนนลา
โรงเรียนบ้านโคกม่วง
Natakorn chaipeng
โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านพงษ์โนนประวัติ
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 5
ที่อยู่   ม.3 ต.บริบูรณ์ อ.สีชมพู จ.ขอนแก่น 40220
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 3 งาน 6 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล-ประถมศึกษา
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านพงษ์
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
3 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
5 คน
อื่น ๆ 
1 คน
รวม 
10 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านพงษ์โนนประวัติ ,
5 Terre
กฤษณา วงษ์ทรงยศ
แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 5


สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนบ้านควนราชา
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนพร้าวใต้เจริญสุข
สพป.หนองคาย เขต 1

โรงเรียนบ้านท่าเริงรมย์
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านซำสะกวยน้อย
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

Powered By www.thaieducation.net