โรงเรียนบ้านสะพานเลือก หน้าหลัก หน้าสพป.จันทบุรี เขต 1 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดจันทบุรี...น้ำตกลือเลื่อง เมืองผลไม้ พริกไทยพันธุ์ดี อัญมณีมากเหลือ เสื่อจันทบูร สมบูรณ์ธรรมชาติ สมเ
พรรณวดี ชำนาญภักดี
แอดมินโรงเรียนบ้านสะพานเลือก

จีราภรณ์ นิสภา
โรงเรียนบ้านเนินจำปา
ครรชิต เปลี่ยนไธสง
โรงเรียนบ้านคลองกะพง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านสะพานเลือก
สังกัด   สพป.จันทบุรี เขต 1
ที่อยู่   15 ม. 5 ต. ทุ่งเบญจา อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี
มีพื้นที่ทั้งหมด 
15 ไร่ 2 งาน 68 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล 2- ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   พื้นที่ปกติ
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านสะพานเลือก

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านสะพานเลือก
5 Terre
ชุติกาญจน์ พูนชัย
แอดมินเขต สพป.จันทบุรี เขต 1


สพป.จันทบุรี เขต 1
สพป.จันทบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านสะพานยูง
สพป.ชุมพร เขต 2

โรงเรียนบ้านพังงู
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
สพป.ชัยภูมิ เขต 3

โรงเรียนบ้านทุ่งกว้าง
สพป.ชัยนาท

Powered By www.thaieducation.net