โรงเรียนบ้านนาเพียง หน้าหลัก หน้าสพป.ขอนแก่น เขต 5 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเสาร์สิรินธรเน่ สุดเท่เหรียญทองมวยโอลิมปิก
ปุณณ์พัตร์ มหธนโภคโสภณ
แอดมินโรงเรียนบ้านนาเพียง

จิติมา แรกเรียง
โรงเรียนบ้านใหม่โสกส้มกบ
บังอร ครุธวงษ์
โรงเรียนจตุรคามรังสรรค์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านนาเพียง
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 5
ที่อยู่   119หมู่4 ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
มีพื้นที่ทั้งหมด 
22 ไร่ 0 งาน 33 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน    119หมู่4ต.นาเพียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น 40130
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านนาเพียง

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านนาเพียง
5 Terre
กฤษณา วงษ์ทรงยศ
แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 5


สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนบ้านหินลาด
สพป.พังงา

โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนบ้านวังแสง
สพป.มหาสารคาม เขต 1

โรงเรียนปากคลองสอง
สพป.ปทุมธานี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net