โรงเรียนบ้านไชยสอ หน้าหลัก หน้าสพป.ขอนแก่น เขต 5 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
ธัญชนก วังกานนท์
แอดมินโรงเรียนบ้านไชยสอ

สาวิตรี เรือมา
โรงเรียนบ้านหนองหว้าประชารัฐ
ปริษา พชรวสุกุล
โรงเรียนบ้านวังขอนแดง

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2560

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านไชยสอ
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 5
ที่อยู่   ม.1 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
มีพื้นที่ทั้งหมด 
18 ไร่ 2 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อบ.1-ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.1 ต.ไชยสอ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
5 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
0 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
3 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
9 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านไชยสอ

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านไชยสอ
5 Terre
กฤษณา วงษ์ทรงยศ
แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 5


สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนบ้านหันน้อย
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนวัดบ้านใน
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1

โรงเรียนบ้านหนองบัวพรม
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

โรงเรียนวัดจรเข้เผือก
สพป.กาญจนบุรี เขต 1

Powered By www.thaieducation.net