โรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์ หน้าหลัก หน้าสพป.ขอนแก่น เขต 5 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
นางอรพันธุ์ กาลนนท์
แอดมินโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

มณีวรรณ์ ลาพาพันธ์
โรงเรียนบ้านผาน้ำเที่ยง
วิภาดา ธรรมวงษา
โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนประชาอุปถัมภ์

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน
ได้รับจัดสรรปี 2559

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   ชุมแพชนูปถัมภ์
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 5
ที่อยู่   999/14 หมู่ที่ 9 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
มีพื้นที่ทั้งหมด 
7 ไร่ 2 งาน 15 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาล - ป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   203 หมู่ที่ 16 ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
2 คน
จำนวนข้าราชการครู 
31 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
35 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนชุมแพชนูปถัมภ์
5 Terre
กฤษณา วงษ์ทรงยศ
แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 5


สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนบ้านหนองรี
สพป.เพชรบุรี เขต 1

โรงเรียนบ้านม่วง(หนองหาน)
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านขอนแป้น
สพป.อุบลราชธานี เขต 5

โรงเรียนบ้านย่าหมี
สพป.พังงา

Powered By www.thaieducation.net