โรงเรียนบ้านนาสีนวน
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
.
แอดมินโรงเรียนบ้านนาสีนวน

โรงเรียนบ้านโนนลาน
โรงเรียนบ้านหัวนาจระเข้หนองแปน
โรงเรียนบ้านหนองสระ
โรงเรียนหนองแห้ววังมนศึกษา
โรงเรียนบ้านโคกไร่

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านนาสีนวน
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 5
ที่อยู่   209ม.1ต.โนนอุดมอ.ชุมแพ
มีพื้นที่ทั้งหมด 
25 ไร่ 0 งาน 0 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   อนุบาลถึงป.6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   บ้านนาสีนวนต.ขัวเรียงอ.ชุมแพจ.ขอนแก่น
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
8 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ