โรงเรียนบ้านนาหว้า หน้าหลัก หน้าสพป.ขอนแก่น เขต 5 เข้าสู่ระบบ School Information
จังหวัดขอนแก่น...พระธาตุขามแก่น เสียงแคนดอกคูน ศูนย์รวมผ้าไหม ร่วมใจผูกเสี่ยว เที่ยวขอนแก่นนครใหญ่ ไดโนเส
สาวิตรี ธีระสาร
แอดมินโรงเรียนบ้านนาหว้า

บุญผ่อง ซาเสน
โรงเรียนบ้านโสกหาดสวรรค์
สันศินีย์ หงษ์เวียง
โรงเรียนบ้านอ่างศิลา

โครงการของกองทุนที่ได้รับการจัดสรร
โครงการส่งเสริมผลผลิตเพื่อ
อาหารนักเรียนในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียน
โครงการพัฒนาระบบ
น้ำดื่มสะอาดในโรงเรียน

ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

โรงเรียน   บ้านนาหว้า
สังกัด   สพป.ขอนแก่น เขต 5
ที่อยู่   ม.​15​ บ้านนาคำ​ ต.บ้านเม็ง​ อ.หนองเรือ​ จ.ขอนแก่น​ 40210
มีพื้นที่ทั้งหมด 
10 ไร่ 2 งาน 33 ตารางวา
ระดับชั้นที่เปิดสอน   ป.1-6
สถานที่ตั้งอยู่โรงเรียน   ม.15​ บ้านนาคำ​ ต.บ้านเม็ง​ อ.หนองเรือ​ จ.ขอนแก่น
ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 
1 คน
จำนวนข้าราชการครู 
4 คน
จำนวนลูกจ้างประจำ 
1 คน
พนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว 
1 คน
อื่น ๆ 
0 คน
รวม 
7 คน

ดูภาวะโภชนาการโรงเรียนบ้านนาหว้า

ภาพโรงเรียน
พิกัดโรงเรียนบ้านนาหว้า ,
5 Terre
กฤษณา วงษ์ทรงยศ
แอดมินเขต สพป.ขอนแก่น เขต 5


สพป.ขอนแก่น เขต 1
สพป.ขอนแก่น เขต 2
สพป.ขอนแก่น เขต 3
สพป.ขอนแก่น เขต 4
สพป.ขอนแก่น เขต 5

โรงเรียนบ้านม่วง(หนองหาน)
สพป.อุดรธานี เขต 3

โรงเรียนบ้านคึม
สพป.สกลนคร เขต 3

โรงเรียนวัดโป่งมงคล
สพป.สระบุรี เขต 2

โรงเรียนบ้านบัว(รัฐราษฎร์วิทยา)
สพป.ชัยภูมิ เขต 2

Powered By www.thaieducation.net